Blog

Wyłączna dystrybucja produktów firmy Novaerus

System Novaerus, przeznaczony do stosowania w szpitalach, domach opieki, rezydencjach mieszkalnych z personelem opiekuńczym oraz innych placówkach opieki medycznej, zapewnia istotne korzyści związane z ochroną zdrowia i środowiska oraz kosztami ponoszonymi przez pacjentów, personel i gości.System Novaerus eliminuje z powietrza wszystkie wirusy, bakterie, patogeny, pleśń, alergeny i niepożądane zapachy przy użyciu opatentowanej przez firmę technologii pola plazmy (plasma field). Opracowane rozwiązanie umożliwia skuteczne zwalczanie większości szkodliwych mikroorganizmów, takich jak gronkowiec złocisty oporny na metycylinę (MRSA), C-Diff, norowirusy i grypa, oraz wszystkich szkodliwych przetrwalników, oraz zapewnia zdrowszą, bardziej bezpieczną i wolną od niepożądanych zapachów atmosferę w porównaniu z konwencjonalnymi metodami zapobiegania infekcjom i odkażania.