Modafinil w Polsce https://euro-modafinil.com/modafinil-polska/ bez recepty

Technologia plazmy

Czym jest plazma? Plazma jest czasem definiowana jako „czwarty stan materii” obok stałego, ciekłego i gazowego. Gdy przekażemy energię ciału stałemu (zwykle w formie ciepła), staje się cieczą, a gdy przekażemy energię cieczy, staje się ona gazem. Gdy wreszcie przekażemy energię gazowi (w naszym przypadku ten gaz jest powietrzem), staje się plazmą. A więc w uproszczeniu plazma jest gazem napełnionym energią. Plazma termiczna jest używana od ponad 25 lat w wielu gałęziach przemysłu do czyszczenia i sterylizacji sprzętu i powierzchni. Dokonane w ostatnich latach odkrycia plazm nietermicznych działających w niskich temperaturach oraz przy znacznie mniejszych wymaganiach energetycznych, pozwoliły na szersze zastosowania plazmy. W 2008 roku w zaleceniach CDC, dotyczących dezynfekcji i sterylizacji w placówkach służby zdrowia, uwzględniono plazmę jako zatwierdzoną metodę sterylizacji instrumentów chirurgicznych. Firma Novaerus wykorzystała tę technologię do opracowania nowatorskiego systemu dezynfekcji powietrza umożliwiającego eliminację szkodliwych mikroorganizmów i zapobieganie zainfekowaniu pacjentów oraz personelu. Oczyszczając powietrze produktem sprawdzonym w warunkach klinicznych eliminujemy wszystkie wirusy, bakterie i niepożądane zapachy. Jest to możliwe dzięki połączeniu niesamowicie potężnej i destrukcyjnej siły fizycznej ( bombardowanie komórek naładowanymi elektronami) a także chemicznych (oksydacja materiału komórkowego). Efektem tych działań jest rozerwanie ściany komórkowej i denaturacja DNA natychmiast po zetknięciu się z polem plazmy (plasma field). System Novaerus jest produktem kompaktowym, ekonomicznym i znacznie bardziej efektywnym niż dotychczas dostępne rozwiązania alternatywne.

Pobierz