Modafinil w Polsce https://euro-modafinil.com/modafinil-polska/ bez recepty

Best Medical Innovations

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCLAWIU

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCLAWIU www.spsk l.com.pl Wrocław,08.04.2016 r. DP/74/2016 OPINIA Plazmę nietermiczną NOVAREUS testowano w 6 pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu. W każdym z badanych pomieszczeń po zastosowaniu urządzenia plazmowego udało się uzyskać redukcję liczby *CFU/m3 powietrza powyżej 50% do wartości mieszczących się w dopuszczalnym zakresie zanieczyszczenia […]

Czytaj więcej

Opinia Testowania Novaerus Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie

OPINIA DOTYCZĄCA URZĄDZENIA NOVAERUS W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie testowano w miesiącu styczniu ikwietniu 2016 r. urządzenie do dezynfekcji ioczyszczania powietrza NOVAERUS, działające w oparciu o zastosowanie plazmy nietermicznej. Urządzenie umieszczono w salach chorych, pracowało zgodnie z zaleceniami producenta w systemie 24-godzinym. Novaerus cechuje prosta obsługa, brak konieczności zastosowania dodatkowych […]

Czytaj więcej

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Reszlu

REKOMENDACJE Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Reszlu testuje nieodpłatnie urządzenie Novaerus NV 800 oczyszczające powietrze z chorobotwórczych patogenów oraz nieprzyjemnych zapachów. Urządzenie charakteryzuje się wyjątkowo prostą obsługą, co jest niewątpliwą zaletą. Pracuje vv systemie ciągłym 24godz/ dobę i jest bezpieczne dla personelu i pacjentów. W pełni jesteśmy usatysfakcjonowani jakością i technologią urządzenia, polecamy we wszystkich […]

Czytaj więcej

Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne Palium

Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne Palium Olsztyn, 07.12.2015 r. Rekomendacje W miesiącu lipcu 2015 roku w naszej placówce miało m1eJsce testowanie urządzeń systemu plazmowej dekontaminacji powietrza- Novaerus. Zgodnie ze specyfikacją, urządzenia nie tylko likwidują z powietrza wszystkie znajdujące się w nim patogeny ale również nieprzyjemny zapach, co było dla nas cenną informacją. Po tym okresie zdecydowaliśmy, że […]

Czytaj więcej

Opinia Testowania Novaerus MSW Olsztyn

S a m o d z i e l ny P u b l i c z ny Z a k ł a d O p ie k i Z d r o w o t n ej M i n is te r s t w a S p r a w We w […]

Czytaj więcej

Opinia Testowania Novaerus Lux Med

Opina LUX MED  LUX MED w Warszawie. ul. Puławska 455 potwierdza.że od 02.02.2015 jest użytkownikiem urządzenia wykorzystującego plazmę nietermiczną firmy „Novaerus” o działaniu antybakteryjnym ,antywirusowaym oraz antygrzybiczym. Urządzenie pracuje zgodnie z zaleceniami producenta w trybie dągłym 24/7. Produkt – wedłu_g dostępnych badań – spełnia zadekiarowane przez producem2 założenia o eliminowaniu patogenów z powietrza oraz wykorzystuje […]

Czytaj więcej

Opinia z Testowania Novaerus Szpital w Iławie

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie                                                                                                 […]

Czytaj więcej

Opinia z Testowania Novaerus Szpital w Katowicach

L.dz./Z W/ZKZ/40/16                                                                                                           […]

Czytaj więcej

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie Testował Novaerus

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie ul. Zjednoczenia 1O ul. Zjednoczenia 1O 41-500 Chorzów   W okresie od 02.10.2015r do 26.10.2015r w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie było testowanych 6 sztuk urządzeń NOVAERUS do plazmowej dezynfekcji powietrza. Urządzenia te były zainstalowane w : Sali chorych oddziału zakaźnego w ilości 2 sztuki (małe). W pokoju zabiegowym (brudnym) oddziału zakaźnego […]

Czytaj więcej

Opinia z testowania Novaerus

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku Białystok, 03.12.2015 Klinika Hematologii z Pododdziałem Chorób Naczyń Ul. M. Skłodowskiej- Curie 24A SPRAWOZDANIE Z TESTOWANIA URZĄDZEŃ NOVAERUS- DO PLAZMOWEJ DEKONTAMINACJI POWIETRZA W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM W BIAŁYMSTOKU, KLINIKA HEMATOLOGII Z PODODDZIAŁEM CHORÓB NACZYŃ, UL. M.SKŁODOWSKIEJ- CURIE 24A. W dniach od 15.10.2015r do 19.11.2015r. w Klinice Hematologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego […]

Czytaj więcej

Opinia Vapro

Katedra Dietetyki 41-808 Zabrze, ul. Jordana 19 tel. +48 (32) 275 50 32 I +48 (32) 275 51 94 techzyw@sum.edu.pl I technologiazywnosci.sum.edu.pl Zabrze-Rokitnica, 11.05. 2016 r. BestMI – Best Medical Innovations Sp. z o.o. ul. Puławska 479/2. 02-844 Warszawa OPINIA Osmometr ciśnieniowy VAPRO (Vapor Pressure Osmometr Model 5600) firmy ELITechGroup, został wykorzystany do przeprowadzenia badań […]

Czytaj więcej

Rekomendacja Aerospray TB

OPINIA NA TEMAT URZĄDZENIA AEROSPRAY TB – ELITECH Urządzenie do barwienia prątków Aerospray-TB jest używane w Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej WCPiT w Poznaniu od stycznia 2015 roku. W ciągu blisko 12 miesięcy eksploatacji w warunkach rutynowej diagnostyki mogliśmy się dobrze zapoznać ze wszystkimi właściwościami aparatu. Do wyboru tego aparatu skłoniły nas następujące cechy: stosowana jest w […]

Czytaj więcej

Szpital w Międzyrzeczu

Terminy i wyniki wykonanych badań mikrobiologicznych powietrza: Miejsca zainstalowania urządzeń Termin badania Wynik badania 1. Izba Przyjęć przy oddziale Dziecięcym 1-sze -tzw. ,,O” – 17.07.2015r. przed włączeniem urządzenia – celem oceny aktualnej czystości mikrobiologiczn ej powietrza 183,46 CFU/ lmj powietrza II-gie – z dnia 24.07.2015r. w trakcie pracy urządzenia 24h/dobę 104,83 CFU/ mJ powietrza III-gie […]

Czytaj więcej

Szpital Zakonu Bonifratrów testował urządzenia NOVEAERUS

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii testował 4 urządzenia NOVEARUS. Wyniki badań mikrobiologicznych jednoznacznie wskazują na znaczną redukcję liczby drobnoustrojów w powietrzu OAIT. W miarę upływu czasu od zastosowania urządzeń Novaerus w kolejnych badaniach liczba drobnoustrojów jest niska. Testowane urządzenia zasługują na upowszechnienie stosowania w placówkach ochrony […]

Czytaj więcej

Dom św.Elżbiety rekomenduje

Zaświadczam, że Dom św.Elżbiety przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i w podeszłym wieku zakupiło od Firmy BestMI-Best Medical lnnovations Spzo.o.-dwa aparaty Novaerus przeznaczone do dezynfekcji powietrza. Poinformowano nas, że system Novaerus eliminuje z powietrza wszystkie wirusy, bakterie, grzyby oraz niepożądane zapachy przez całą dobę. Zakupu dokonano po miesięcznej nieodpłatnej próbie korzystania z aparatu Novaerus […]

Czytaj więcej

Novaerus Rekomendowany przez SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Onkologii w Olsztynie

Oddział Kliniczny Hematologii SP ZOZ z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onklogii testował przez 4 tygodnie system przeznaczony do dezynfekcji powietrza NOVAERUS.Urządzenia wykorzystujące plazmę nietrmiczną,przeznaczone do dezynfekcji powietrza z wszelkich patogenów chorobotwórczych,nieprzyjemnych zapachów oraz alergenów były umieszczone i pracowały w salach chorych z zaburzeniami odporności,którzy byli w tym czasie leczeni w Oddziale Hematologii. Urządzenia pracowały w trybie ciągłym,całodobowo,zgodnie […]

Czytaj więcej

Novaerus Rekomendowany przez Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im.Jana Pawła II w Elblągu jest użytkownikiem od marca 2015 r urządzeń wykorzystujących plazmę nietermiczną firmy Novaerus oczyszczającą powietrze z patogenów chorobotwórczych,nieprzyjemnych zapachów oraz alergenów. Urządzenie pracuje zgodnie z zaleceniami producenta w trybie ciągłym całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Badania środowiskowe powietrza w pomieszczeniach,w których funkcjonowały testowane urządzenia wykazały wybitnie wysoką […]

Czytaj więcej

Novaerus Rekomendowany przez LuxMed

Szpital LuxMed w Warszawie, ul.Puławska 455 potwierdza, że 02.02.2015 jest użytkownikiem urządzenia wykorzystującym plazmę nietermiczną firmy ”NOVAERUS” o działaniu antybakteryjnym, antywirusowym oraz antygrzybiczym. Urządzenie pracuje zgodnie z zaleceniami producenta w trybie cągłym 24/7 Produkt-według dostępnych badań spełnia zadeklarowane przez producenta założenia o eliminowaniu patgenów z powietrza oraz wykorzystuje wyjątkowo ekonomiczna technologię,bez koniczności stosowania dodatkowego wyposażenia w […]

Czytaj więcej