Modafinil w Polsce https://euro-modafinil.com/modafinil-polska/ bez recepty

Blog

Szpital Zakonu Bonifratrów testował urządzenia NOVEAERUS

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii testował 4 urządzenia NOVEARUS.

Wyniki badań mikrobiologicznych jednoznacznie wskazują na znaczną redukcję liczby drobnoustrojów w powietrzu OAIT.

W miarę upływu czasu od zastosowania urządzeń Novaerus w kolejnych badaniach liczba drobnoustrojów jest niska.

Testowane urządzenia zasługują na upowszechnienie stosowania w placówkach ochrony zdrowia a szczególnie w odzdziałach

intensywnej terapii,w izolatkach.izbach przyjeć oraz w POZ(w poczekalniach i gabinetach lekarskich).