Modafinil w Polsce https://euro-modafinil.com/modafinil-polska/ bez recepty

Blog

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCLAWIU

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCLAWIU

www.spsk l.com.pl

Wrocław,08.04.2016 r.

DP/74/2016

OPINIA

Plazmę nietermiczną NOVAREUS testowano w 6 pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu.

W każdym z badanych pomieszczeń po zastosowaniu urządzenia plazmowego udało się uzyskać redukcję liczby *CFU/m3 powietrza powyżej 50% do wartości mieszczących się w dopuszczalnym zakresie zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza.

Uważamy, że przełomowa technologia zwalczania patogenów w powietrzu plazmą nietermiczną spełniła nasze oczekiwania i jest godna uwagi.

opinia