Modafinil w Polsce https://euro-modafinil.com/modafinil-polska/ bez recepty

Blog

Rekomendacja Aerospray TB

OPINIA NA TEMAT URZĄDZENIA AEROSPRAY TB – ELITECH

Urządzenie do barwienia prątków Aerospray-TB jest używane w Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej WCPiT w Poznaniu od stycznia 2015 roku. W ciągu blisko 12 miesięcy eksploatacji w warunkach rutynowej diagnostyki mogliśmy się dobrze zapoznać ze wszystkimi właściwościami aparatu.

Do wyboru tego aparatu skłoniły nas następujące cechy: stosowana jest w nim natryskowa metoda barwienia, a dedykowane przez producenta odczynniki mogą być używane do końca okresu ważności, który jest stosunkowo długi i przy normalnym użytkowaniu aparatu nie stwarza niebezpieczeństwa, że niewykorzystane odczynniki trzeba będzie utylizować ..

Urządzenie może spełniać również funkcję cytowirówki (producent zapewnia opcjonalny rotor), z której to opcji również zamierzamy w przyszłości skorzystać.

Dotychczas przy pomocy urządzenia wybarwiliśmy około 6000 preparatów, barwiąc średnio dziennie około 30 rozmazów. Barwienia wykonywano metodą auraminową. W pierwszym, trwającym 1 miesiąc etapie eksploatacji, każdy preparat wykonywany był w duplikacie. Jeden preparat barwiony był dotychczas stosowaną metodą manualną, drugi przy użyciu Aerospray-TB. Celem takiego postępowania było sprawdzenie urządzenia i porównanie uzyskiwanych wyników z wynikami otrzymywanymi za pomocą barwienia manualnego. W tym okresie obecność prątków stwierdziliśmy w 45 spośród 533 preparatów wykonanych z materiałów klinicznych, przy czym uzyskaną całkowitą zgodność wyników uzyskanych metodą manualną i automatyzowaną. Równocześnie w każdym cyklu barwienia stosowaliśmy preparaty kontrolne dodatnie i ujemne. Również w tym przypadku nie stwierdziliśmy odchyleń od wyników oczekiwanych. Po uzyskaniu takich wyników odstąpiliśmy od procedury podwójnego barwienia preparatów z materiałów klinicznych, pozostawiając jednak procedurę barwienia preparatów kontrolnych.

Należy podkreślić, że producent szczegółowo opisuje procedury kontroli samego urządzenia: codziennej, tygodniowej i miesięcznej, a przestrzeganie harmonogramu tych kontroli pozwoli wykryć wszelkie nieprawidłowości w działaniu aparatu.

Aparat okazał się oszczędny w zużyciu odczynników. Roczna eksploatacja wykazała , że koszt wybarwienia 1 preparatu przy barwieniu 5 razy w tygodniu pełnego rotora (30 preparatów) wynosi około 1 zł. Wydaje się, że koszt można byłoby jeszcze obniżyć zmieniając parametry barwienia. Takie możliwości daje aparat. Korzystając z dotykowego panelu sterującego można bowiem w szerokich granicach zmieniać parametry intensywności barwienia, odbarwiania i dobarwiania. Wpływ takich zmian na jakość preparatu użytkownik musi sprawdzić we własnym zakresie. W naszym aparacie obniżyliśmy w stosunku do zaprogramowanej przez producenta. intensywność dobarwiania (a zatem i zużycie odczynnika) bez wpływu na jakość preparatów. Dostarczany przez dostawcę kalkulator pozwala natychmiast obliczyć jak zmiana ustawień wpłynie na zużycie odczynników oraz ich koszt w przeliczeniu na 1 preparat, uwzględniając stopień zapełnienia rotora. Im większy jest stopień wykorzystania (wypełnienia) rotora tym koszt pojedynczego preparatu niższy. Okazało się jednak, że przy rutynowym używaniu aparatu barwienie nawet pojedynczych preparatów (np. cito) nie wpływa w sposób zasadniczy na koszt eksploatacji aparatu.

Podsumowując stwierdzam, że aparat spełnił oczekiwania: daje dobrze wybarwione preparaty, nie stwarza niebezpieczeństwa krzyżowej kontaminacji preparatów, jest oszczędny w zużyciu odczynników, oszczędza manualną pracę personelu i daje dobre możliwości wpisania go w laboratoryjne procedury kontroli jakości.