Modafinil w Polsce https://euro-modafinil.com/modafinil-polska/ bez recepty

Blog

Opinia z testowania Novaerus

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku Białystok, 03.12.2015 Klinika Hematologii z Pododdziałem Chorób Naczyń

Ul. M. Skłodowskiej- Curie 24A

SPRAWOZDANIE

Z TESTOWANIA URZĄDZEŃ NOVAERUS- DO PLAZMOWEJ DEKONTAMINACJI POWIETRZA

W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM W BIAŁYMSTOKU, KLINIKA HEMATOLOGII Z PODODDZIAŁEM CHORÓB NACZYŃ, UL. M.SKŁODOWSKIEJ- CURIE 24A.

W dniach od 15.10.2015r do 19.11.2015r. w Klinice Hematologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku testowanych było 13 urządzeń NOVAERUS- systemu do plazmowej dekontaminacji powietrza.

Testowano dwa typy urządzeń- NV200- przeznaczone do pomieszczeń do 20 m.kw. oraz NV800- przeznaczone do pomieszczeń do 50 m.kw.

Skuteczność urządzeń oceniano na podstwie badania powietrza metodą sedymentacyjną- ekspozycja 30 minutowa przed wstawieniem urządzeń do pomieszczeń oraz w dniu kończącym testowanie.

Pierwszego pomiaru dokonano 15.10.2015 roku w godzinach 8:00-8:30- przed zaplanowanymi wizytami lekarskimi, zabiegami pielęgnacyjnymi i zleceniami lekarskimi. Nie miały miejsca odwiedziny u chorych.

Końcowe analizy przeprowadzano 19.11.2015 roku w godzinach 10:15-10:45.

Ze względu na różne godziny badań w niektórych salach zaobserwowano wpływ obecności personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki oraz studenci) na wyniki analiz powietrza( tabela w załączniku).

Urządzenia podczas testowania pracowały na salach chorych, korytarzu, gabinecie zabiegowym oraz dyżurce pielęgniarskiej. W dużej części pracowały w trybie ciągłym- 24h na dobę.

W załączniku dokłądny opis pomieszczeń oraz warunków w jakich pracowały urządzenia, a także warunki w jakich było badane powietrze.

Wnioski z przeprowadzonego badania:

  1. Wyniki badań mikrobiologicznych jednoznacznie wskazują na znaczną redukcję liczby drobnoustrojów w powietrzu.

  2. Liczba drobnoustrojów w powietrzu jest uzależniona od wielu elementów zmiennych m.in. od liczby pacjentów, liczby personelu, częstotliwości i czasu otwierania drzwi wejściowych do badanego pomieszczenia.