Modafinil w Polsce https://euro-modafinil.com/modafinil-polska/ bez recepty

Blog

Novaerus Rekomendowany przez SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Onkologii w Olsztynie

Oddział Kliniczny Hematologii SP ZOZ z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onklogii testował przez 4 tygodnie system przeznaczony do dezynfekcji powietrza NOVAERUS.Urządzenia wykorzystujące plazmę nietrmiczną,przeznaczone do dezynfekcji powietrza z wszelkich patogenów chorobotwórczych,nieprzyjemnych zapachów oraz alergenów były umieszczone i pracowały w salach chorych z zaburzeniami odporności,którzy byli w tym czasie leczeni w Oddziale Hematologii. Urządzenia pracowały w trybie ciągłym,całodobowo,zgodnie z zaleceniami producenta. Badania bakteriologiczne powietrza w pomieszczeniach, w których pracowały urządzenia wykazały znaczny stopień redukcji ilości patogenów, zarówno bakteryjnych jak i grzybiczych. Analiza farmaekonomiczna wykazała zmniejszenie ilości infekcji oraz zmniejszenie kosztów leczenia przeciwbakteryjnego i przeciwgrzybicznego w testowanym okresie w porównaniu do analogicznych okresów poprzedzających zainstalowanie systemu NOVAERUS. System wykorzystuje jednocześnie bardzo ekonomiczną technologię nie narzucającą konieczności zastosowania dodatkowego oprzyrządowania. W postaci filtrów, katalizatorów czy innych szkodliwych substancji. Na podstawie naszego dotychczasowego doświadczenia w użytkowaniu urządzenia do oczyszczania powietrza NOVAERUS możemy zarekomendować ten produkt do zastosowania w salach chorych celem dezynfekcji powietrza, co w dobie rosnącej liczby infekcji szpitalnych ma istotne znaczenie.

SBestMI15072113120_0001