Modafinil w Polsce https://euro-modafinil.com/modafinil-polska/ bez recepty

Kontakt

BestMI - Best Medical Innovations Sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 16a/2
05-090 Raszyn

tel/fax. +48 22 644 99 77

email: biuro@bestmi.pl

NIP: 525-25-86-781

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000514471


 

Karolina Darnowska

Specjalista ds. marketingu. 
Asystentka Zarządu

+48 797 132 112

biuro@bestmi.pl